Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Baner uniwersyteckiego centrum wiedzy o dostępności z logiem Baner funduszy europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” z dofinansowaniem NCBiR


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało, na wniosek Wydziału Prawa i Administracji US, środki finansowe na realizację projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”.
Partnerem inicjatywy jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to 5 819 997,67 zł.
Cele projektu:
  1. Stworzenie nowoczesnej siedziby Centrum jako jednostki badawczo-szkoleniowej, posiadającej m.in. dedykowaną platformę szkoleniową, wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego, mobilny oraz stacjonarny streaming na żywo, salę symulacji na potrzeby szkoleń świadomościowych, wyposażoną w symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym kreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

  2. Uzyskanie przez Uniwersytet Szczeciński pozycji Lidera w zakresie szerzenia idei dostępności i projektowania uniwersalnego wśród pomiotów zaangażowanych w kreowanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

  3. Przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023).